COSMO PROF CO., LTD.
โทร 091-514-2945
  • th

บริการผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมแบบครบวงจร


บริการผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมแบบครบวงจร

 

บริการผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมแบบครบวงจร

ALL IN ONE
ONE STOP SERVICE

 

รับผลิตเครื่องสำอางคุณภาพ เวชสำอาง

นวัตกรรมใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร ภายใต้แบรนด์คุณ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล

ISO 22716 จาก SGS และ ASEAN GMP ของกระทรวงสาธารณสุข

 

สูตรมาตรฐาน

• ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก Price List เริ่มต้นสั่งผลิตขั้นต่ำ 50,000 บาท และผลิตขั้นต่ำ 500 ชิ้น

 

กรณีพัฒนาสูตร เริ่มต้น

• เริ่มต้นสั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท/ครั้ง/บิล

 

สนใจสร้างแบรนด์ คลิก