COSMO PROF CO., LTD.
โทร 091-514-2945
  • th

บริการทดสอบคุณภาพและความคงตัว


บริการทดสอบคุณภาพและความคงตัว

 

บริการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์

Stability And Compatibility Test

 

3 เหตุผลเจ้าของแบรนด์ควรรู้

1. สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า

2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับผู้บริโภค

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์

 

การทดสอบความคงตัวและความเข้ากันของผลิตภัณฑ์คืออะไร

การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์ (Stability And Compatibility Test) คือ กระบวนการพัฒนาและการทดสอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน

 

การทดสอบความคงตัว (Stability Test)

เป็นกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเกิดการปนเปื้อนในเนื้อของผลิตภัณฑ์เช่น การเปลียนสี, กลิ่น, เนื้อผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้น

 

การทดสอบความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)

เป็นกระบวนการทดสอบความเข้ากันระหว่างเนื้อผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ เพื่อไม่เกิดการทำปฏิกิริยา โดยการทดสอบนั้น เป็นการทำการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของสูตรตำรับ หรือสูตรผลิตภัณฑ์นั้น

 

สนใจสร้างแบรนด์ คลิก

 

 

International Standard Guarantee